Helppoa tiedonhallintaa

Sähköisissä palveluissa korostuu ajantasaisuus ja reaaliaikainen saavutettavuus. Tieto on nopeasti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Adaton sähköiset tuotteet tukevat energiayritysten asiakaspalvelua ja helpottavat teknisissä tehtävissä työskentelevien tiedonhallintaa. Tuotteet ovat Internet-pohjaisia tietopalveluita ja sovelluksia, jotka sisältävät jalostettua tietoa sekä sähköalan että kaukolämpöalan yrityksille.

Sähköisten palveluiden kehittäminen on yksi Adaton tulevaisuuden pääpanostusalueista. Olemassa olevia palveluita kehitetään jatkuvasti sekä sisällöllisesti että teknisesti. Lisäksi panostamme kokonaan uusien palveluiden kehittämiseen.

 

 

   Adato Energia Oy

Postiosoite:

Käyntiosoite:

Sähköpostiosoite:

PL 100, 00101 Helsinki
Fredrikinkatu 51-53 B 5. krs, 00100 Helsinki
p. 09 5305 2700, f. 09 5305 2800
etunimi.sukunimi@energia.fi