Sisällöltään ja ilmeeltään uudistuneet laskurit

Energiayhtiöiden sähköisen viestinnän tueksi on kehitetty sähköisiä laskureita. Laskurit ovat nopea ja helppo tapa päivittää yhtiön kotisivujen sisältöä ja samalla vastata kuluttajien energiankäyttöä koskevaan tiedonjanoon.

Laitteiden ja käyttötottumusten muutosten myötä nämä kuluttajille suunnatut laskurit on uusittu. Laskennan lisäksi niiden visuaalinen ilme on muokattu käyttäjäystävälliseksi ja nuorekkaaksi.

  • Nuukaset ja Tuhlarit –laskuri
    Tavat ja tottumukset vaikuttavat merkittävästi energiankäyttöön. Myös laitteiden energiatehokkuus ja ikä vaikuttavat kulutukseen. Laskuri havainnollistaa kahden samankokoisen talouden kulutuseroja
    yhden talviviikon aikana.

  • Mitä maksaa? –laskuri
    Laskurilla voi nopeasti laskea kodin sähkölaitteiden käyttökustannuksia. Käyttäjä merkitsee laitteen käyttöajan ja laskuri laskee sähkölaitteen kuukausikustannukset euroina. Akulla toimivien laitteiden latauskertojen laskeminen on myös mahdollista.

 

   Adato Energia Oy

Postiosoite:

Käyntiosoite:

Sähköpostiosoite:

PL 100, 00101 Helsinki
Fredrikinkatu 51-53 B 5. krs, 00100 Helsinki
p. 09 5305 2700, f. 09 5305 2800
etunimi.sukunimi@energia.fi