Kodin energiankäyttö ja energiansäästö — asiakaspalveluhenkilöstön yrityskohtainen koulutus

Energiankäytön ja energiansäästön yrityskohtainen koulutus lisää asiakaspalveluhenkilöstön tietoutta kotitalouden sähkönkäytöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ajankohtainen ja käytännönläheinen tieto antaa yritysten henkilöstölle valmiuksia vastata asiakkaiden kysymyksiin sekä viestiä energian tehokkaasta käytöstä.

Koulutuksen sisältö ja pituus voidaan määrittää yrityksen tarpeiden mukaisesti. Koulutus koostuu kolmesta kokonaisuudesta, joihin sisältyy sekä lähi- että etäopetuksena pidettäviä jaksoja.

Koulutuskokonaisuudet ovat:

  • Orientointi ja yleistieto, joka perehdyttää ilmastokysymyksiin, asumisen energiankäyttöön ja energiatehokkuussopimuksiin.
  • Asiakasviestinnän työkalut, joka perehdyttää yleisiin energiatehokkuusviestinnän työkaluihin (energiamerkintä, energiatodistus ja esimerkkitaloudet) ja yhtiön käyttämiin työkaluihin.
  • Tietoa lämmitystavoista ja laitteista, johon sisältyy jakso lämmitystapojen perusteet. Osuuteen voidaan sisällyttää jotain laiteryhmää koskevaa tarkempaa tietoa.

Koulutuksen toteutustapa ja sisältö sovitaan yhtiökohtaisesti. Opetus voidaan toteuttaa kahtena puolen päivän koulutuksena, jolloin puolet henkilöstöstä koulutetaan aamupäivällä ja puolet iltapäivällä. Koulutukseen on mahdollista sisällyttää tentti ja tehtäviä sovituista aiheista.​

 

   Adato Energia Oy

Postiosoite:

Käyntiosoite:

Sähköpostiosoite:

PL 100, 00101 Helsinki
Fredrikinkatu 51-53 B 5. krs, 00100 Helsinki
p. 09 5305 2700, f. 09 5305 2800
etunimi.sukunimi@energia.fi