Nostotyöt verkostotöissä - kuormausnosturit ja niiden käyttö

Vuosittain sattuu nosto-onnettomuuksia, joissa nosturi tai muu liikuteltava osa on koskettanut suurjännitejohtoa. Säännöllinen kouluttautuminen on työturvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Henkilö- ja kuormanosturien on oltava määräysten mukaisia ja niiden turvallinen käyttö edellyttää nostimen ja nosturin toiminnan sekä turvallisuusmääräysten tuntemusta, huolellisuutta ja varovaisuutta. Vastuu ajoneuvon käytöstä ja sen laitteista on myös kuljettajalla.

Nostotyöt verkostotöissä koulutuksen tavoitteena on:

  • antaa tietoa henkilönostokorityöhön liittyvistä turvamääräyksistä ja ohjeista
  • antaa tietoa uuden käyttöasetuksen (403/2008) vaatimuksista nostotöissä
  • selvitellä nosturille ja korille asetettavia vaatimuksia
  • selvitellä työnantajan ja valmistajan erilaisia vastuita
  • opettaa nostolaitteen päivittäinen tarkistus
  • työharjoitusten avulla opastaa turvallisen ja oikean työmenetelmän suorittamisessa

Kurssi on tarkoitettu sähkö- ja energiayhtiöiden henkilönostokorityöstä vastaaville ja ko. työtä tekeville ajoneuvojen kuljettajille. Koulutuksen suorittaneet ilmoitamme Trafin rekisteriin, jolloin osallistuja saa hyväkseen ammattikuljettajien ammattipätevyyteen vaadittavan jatkokoulutuspäivän.

 

   Adato Energia Oy

Postiosoite:

Käyntiosoite:

Sähköpostiosoite:

PL 100, 00101 Helsinki
Fredrikinkatu 51-53 B 5. krs, 00100 Helsinki
p. 09 5305 2700, f. 09 5305 2800
etunimi.sukunimi@energia.fi