Puupylväiden kunnon ja lahoisuuden tarkastus

Pylväiden kunnon seuran taustalla on työturvallisuuden varmistaminen. Verkkoasentajan vammat pylvään kaatumistapauksissa ovat aina huomattavia. Lahoamisen lisäksi tapaturmia aiheuttaa mm. liian pieni upotussyvyys. Puupylväiden lahoisuustarkastus tehdään jakeluverkon tarkastusten yhteydessä tai sitten se suoritetaan erillisenä tarkastuksena.

Yhä useammat verkkoyhtiöt ostavat sähkönjakeluverkon kuntotarkastukset ulkopuolisilta ja vaativat koulutettujen tarkastajien käyttöä. Osa verkkoyhtiöitä tekee tarkastukset itse. Verkkoyhtiön omien tarkastajienkin on suositeltavaa aika ajoin kertailla opittuja tarkastusmenetelmiä, luokitusperusteita ym. käytännön vinkkejä. Verkostosuosituksessa RJ 33 ”Puupylväiden lahoisuustarkastus ja lujuuden määritys” annetaan yksityiskohtaiset käytännön ohjeet lahoisuustarkastuksen ja pylväiden lujuuden määritykseen.

Puupylväiden kunnon ja lahoisuuden tarkastus tilaisuuden tavoitteena on motivoida tarkastuksen huolelliseen suorittamiseen sekä opastaa tarkastuksen käytännön suorittamisessa. Samalla keskustellaan ja vaihdetaan kokemuksia lahotarkastuksissa esille nousseista ongelmista ja opiksi otettavista asioista.

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat sähkö-, energiayhtiöiden ja verkostourakointiyhtiöiden työnjohtajat, kunnossapitosuunnittelijat, sekä pylvästarkastuksia ja kunnossapitoa suorittavat asentajat, yksityiset pylvästarkastuksia tilaustyönä suorittavat henkilöt.

Koulutus on saatavilla myös ruotsinkielisenä ”Röt- och konditionsgranskning av trästolpar”.

   

Palautteita Puupylväiden lahoisuus -koulutuksesta:

- ”Teoria oli käytännönläheistä ja helposti ymmärrettävää.”
- ”Hyvä kouluttaja, selkeä selostus ja vahva osaaminen.”
- ”Hyvä materiaali eri lahotyypeistä.”
- ”Maastossa tehdyt kokeet hyvä juttu.”

 

 

   Adato Energia Oy

Postiosoite:

Käyntiosoite:

Sähköpostiosoite:

PL 100, 00101 Helsinki
Fredrikinkatu 51-53 B 5. krs, 00100 Helsinki
p. 09 5305 2700, f. 09 5305 2800
etunimi.sukunimi@energia.fi