Energiapolitiikan alkulähteillä

Adato kustantaa ja tuottaa energia-alan ajankohtaisiin asioihin paneutuvaa Energiauutiset-lehteä. Energiauutiset käsittelee laajasti ilmasto- ja energiapoliittisia kysymyksiä ja koko energiatoimialan tapahtumia. Aihepiiri kattaa energiamarkkinat Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa. Ajankohtaisuus, asiantuntevuus ja kyky pureutua syvällisesti energiapolitiikan hankaliin kysymyksiin on Energiauutisten vahvuus.

Energiauutiset tavoittaa koko energiatoimialan. Lisäksi lehteä tilaavat monet energiatoimialasta kiinnostuneet ja energiatoimialan tapahtumia sivutoimisesti seuraavat asiantuntijat, päättäjät ja virkamiehet. Energiauutiset kertoo sen, mistä energia-ala keskustelee ja mitkä ovat ilmasto- ja energiapolitiikan kärkiaiheita. Lehti ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.

Lehden voit tilata tästä ja osoitteenmuutoksen voit tehdä täältä.

Lukijatutkimuksen mukaan Energiauutisten lukuarvo on poikkeuksellisen korkea — 4,2 lukijaa lehteä kohti. Tämän ovat huomanneet myös lehdessä ilmoittavat yritykset. Energiauutisten ilmoitushinnat ja mediatiedot löydät täältä.

     

Energiauutiset on hyvin luettu lehti


Energiauutisten lukijoista 83 prosenttia ilmoittaa lukevansa jokaisen lehden varsin tarkkaan tai lukevansa vähintään muutaman kiinnostavimman artikkelin. Yli kolmannes lukijoista kertoo säilyttävänsä lähes jokaisen numeron tai ainakin kiinnostavimmat numerot myöhempää käyttöä varten.

Lehteä pitää kiinnostavana yli 60 prosenttia vastanneista. Lehden asiantuntemus ja ajankohtaisuus saavat yhtä hyvät arvosanat.  Asteikolla 1—6 lehden yleisarvosanaksi muodostuu 4,54. Kiinnostavuuden, asiantuntemuksen ja ajankohtaisuuden lisäksi lukijat arvioivat lehden ulkonäköä, luettavuutta, tasapuolisuutta, sisällön monipuolisuutta ja artikkeleiden tasokkuutta.

Lukijatutkimuksen kommentteja:
”Jatkakaa samaan malliin — erinomainen julkaisu!”
”Energiauutiset on hyvällä polulla”
”Esittelee energia-alaa laaja-alaisesti.”

 

   Adato Energia Oy

Postiosoite:

Käyntiosoite:

Sähköpostiosoite:

PL 100, 00101 Helsinki
Fredrikinkatu 51-53 B 5. krs, 00100 Helsinki
p. 09 5305 2700, f. 09 5305 2800
etunimi.sukunimi@energia.fi