Vastuumme ympäristönäkökulmien huomioimisesta

Adato noudattaa liiketoiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristöasiat ovat esillä päätöksenteon ja toiminnan kaikissa vaiheissa. Ympäristöasioihin liittyvää tietämystä ylläpidetään ja muutoksiin reagoidaan nopeasti.

Ymmärrämme myös vastuumme eri sidosryhmille suunnattujen palveluiden tuottajana. Tässä korostuu roolimme viimeisimmän energiatehokkuuteen liittyvän tiedon levittäjänä. Ympäristönäkökulmat ovat esillä palvelusisältöjen suunnittelussa ja konkreettisessa toteuttamisessa.

Green Office vähentää ympäristökuormitusta


Adato on sitoutunut toiminnassaan jatkuvaan parantamiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Adato on liittynyt WWF:n Green Office -järjestelmään. Suomessa Green Office -verkostossa on tällä hetkellä mukana 184 organisaatiota. Suomen lisäksi Green Office-toimistoja löytyy jo kymmenestä eri maasta. Green Office -järjestelmän kautta Adato on sitoutunut vähentämään ympäristön kuormitusta säästämällä energiaa, lajittelemalla ja kierrättämällä jätteet.

   Adato Energia Oy

Postiosoite:

Käyntiosoite:

Sähköpostiosoite:

PL 100, 00101 Helsinki
Fredrikinkatu 51-53 B 5. krs, 00100 Helsinki
p. 09 5305 2700, f. 09 5305 2800
etunimi.sukunimi@energia.fi