Laadukkuus on perusarvo

Adaton toiminnan tarkoituksena on palvella asiakasyrityksiä ja tuottaa lisäarvoa näiden toiminnalle. Siksi Adatossa laadun kehittäminen on jatkuvaa ja systemaattista työtä. Huippulaadun tavoitetta tukee ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä.

Adaton etuja ovat tehokas toiminta, motivoitunut henkilökunta ja asiakkaiden tarpeita ajatellen suunnitellut palvelut. Lisäksi Adaton valtteja ovat ajankohtaisuus ja energiatoimialan monipuolinen tuntemus. Erotumme kilpailijoistamme myös hyvin toimivan omistaja- ja asiakasyhteistyön kautta.

Adato perustaa toimintansa tuloskorttiohjaukseen, jonka avulla seurataan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja työn tuloksellisuutta. Oman henkilöstön motivointi ja koulutus ovat myös tärkeä osa toimintaperiaatettamme. Adatossa kannustetaan henkilökohtaista kehittymistä ja korostetaan jokaisen osuutta menestyksen saavuttamisessa.

Asiakaspalautteen lisäksi asiakastarpeiden tunteminen mitataan vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyllä. Sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset tehdään vuosittain. Näin varmistetaan, että laatujärjestelmä on ajan tasalla ja että prosessit toimivat.

Palvelulupauksemme 


Laatua, asiantuntijuutta ja luotettavuutta

  • Tarjoamme laadukkaita, modulaarisia ja räätälöitäviä koulutuksia, viestintäpalveluja ja ammattilaisten tietopalveluita.
  • Olemme luotettavia toimijoita ja kehitämme ammattitaitoamme.
  • Pidämme sovitut aikataulut.

Lisäarvoa tuottavaa asiakasyhteistyötä

  • Hoidamme asiakkuuksia jämäkästi ja kokonaisvaltaisesti.
  • Laadimme asiakkuuden hoitosuunnitelmat tärkeimmille asiakkaille.

Jatkuvaa kehitystä

  • Olemme asiakkaan kumppani – kehitämme yhdessä.
  • Viemme energia-alan koulutusten ja sähköisten palvelujen kehitystä eteenpäin.
  • Olemme rohkea uudistaja.
   Adato Energia Oy

Postiosoite:

Käyntiosoite:

Sähköpostiosoite:

PL 100, 00101 Helsinki
Fredrikinkatu 51-53 B 5. krs, 00100 Helsinki
p. 09 5305 2700, f. 09 5305 2800
etunimi.sukunimi@energia.fi