Verkkovalmennuksista tehokkuutta ja joustavuutta kouluttautumiseen

Itsensä kehittäminen ajasta ja paikasta riippumatta on tätä päivää. Adato onkin lähtenyt aktiivisesti rakentamaan verkko-oppimiskokonaisuuksia energia-alan osaajille. Verkkovalmennus on erinomainen tapa kouluttautua tiettyyn, selkeästi rajattuun teemaan liittyen. Koulutuksen voi käydä läpi juuri silloin, kun itselle parhaiten sopii, vaikkapa useassa osassa. Verkkovalmennukset voivat koostua videoista, animaatioista, kirjallisista materiaaleista ja testeistä.

Verkkokouluttautuminen on kustannustehokas tapa hoitaa osaaminen ajan tasalle. Verkkovalmennuksen hinta riippuu monesta tekijästä; koulutuksen laajuudesta, rakenteesta, sen toteuttamiseen vaaditusta työmäärästä ja käytetystä yhteistyökumppaneista. Joidenkin verkkovalmennusten toteuttamiseen on saatu erillistä, ulkopuolista kehittämisrahaa, jolloin tämä voidaan poikkeuksellisesti tarjota ilmaisena palveluna.

Jokaiseen verkkovalmennuskokonaisuuteen pyritään löytämään pedagogisesti paras mahdollinen toteutustapa. Verkkovalmennuksissa on myös tavallisia koulutuksia helpompi huomioida kohderyhmän osaaminen ja tietämyksen taso kyseisestä aihepiiristä.

Verkkovalmennuksen voi tilata yrityksen käyttöön suoraan kyseisestä valmennuksesta vastaavalta henkilöltä.

Valmiit verkkovalmennuskokonaisuudet:

  • Kaukolämmön perehdytykseen liittyvät verkkovalmennukset: Kaukolämpö tutuksi, Kaukolämpöverkon työturvallisuus ja Lämmöntuotantolaitosten työturvallisuus. Verkkovalmennukset sisältyvät Kaukolämpöekstraan. Yritykset, jotka eivät ole Kaukolämpöekstran asiakkaita, voivat tilata verkkovalmennuspaketin myös erikseen. Yhteyshenkilö Juha Rakkolainen.
  • Energiatehokkuuden verkkovalmennus; yhteyshenkilö Virve Rouhiainen. Valmennus on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja se löytyy Adaton verkkovalmennussivulta.

Kouluttautumista verkon välityksellä


Haluamme koulutusten suunnittelijana ja toteuttajana olla teknisen kehityksen eturintamassa. Mahdollisuudet ovat moninaisia. Useissa tilaisuuksissamme osallistujilla on jo ollut mahdollisuus reaaliajassa osallistua keskusteluun ja kommentoida tapahtumaa viestiseinällä. Joidenkin tilaisuuksien yhteydessä olemme tarjonneet mahdollisuuden osallistua tilaisuuteen verkon välityksellä. Verkko-oppimisympäristö Moodlea on hyödynnetty etätehtävien tekemisessä ja tenttien toteuttamisessa.


   Adato Energia Oy

Postiosoite:

Käyntiosoite:

Sähköpostiosoite:

PL 100, 00101 Helsinki
Fredrikinkatu 51-53 B 5. krs, 00100 Helsinki
p. 09 5305 2700, f. 09 5305 2800
etunimi.sukunimi@energia.fi