Sähköverkon suunnittelu 

 

Koulutus on 10 luennosta koostuva etänä suoritettava verkkokoulutus. Koulutuskokonaisuudessa käydään syvällisesti läpi verkonsuunnitteluun liittyvät työvaiheet joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. 

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työssään tarvitsevat verkostosuosituksia SA2 ja SA4 sekä SFS 6000 standardia. 

Koulutuskokonaisuus koostuu avauksetsa ja 10 luennosta:

  • Verkonsuunnittelu ja jakelumuuntajan kuormitettavuus
  • Runko- ja liittymisjohdon mitoittamisen lähtökohdat
  • PJ-liittymisjohdon mitoittamisen lähtökohdat
  • Esimerkkejä jakeluverkon ja liittymisjohdon sulakesuojauksesta
  • Esimerkkejä kaupunkiverkkojen sulakesuojauksesta
  • Sähkönjakeluverkkojen maadoituksien perusteet
  • PJ-liittymä SFS 6000/20120 mukaan
  • PJ-jakeluverkon oikosulkuvirran laskenta ja vaimeneminen
  • Jännitteenalenema jakeluverkossa ja liittymässä sekä
  • Jakeluverkon maakaapelien ja ilmajohtojen varominen

Lisätiedot ja tilaukset: Edvard Lukka, 044 259 0320,  edvard.lukka@energia.fi

​Voit tutustua verkkovalmennukseen alla olevan lyhyen videon avulla.

 

   Adato Energia Oy

Postiosoite:

Käyntiosoite:

Sähköpostiosoite:

PL 100, 00101 Helsinki
Fredrikinkatu 51-53 B 5. krs, 00100 Helsinki
p. 09 5305 2700, f. 09 5305 2800
etunimi.sukunimi@energia.fi