arrow_backward Uutisarkisto

Sähkömarkkinasääntelyä myllätään puhtauden ja kuluttajaystävällisyyden nimissä

Sähkömarkkinasääntelyn uudistamista tehdään nyt monella rintamalla. Tarkoituksena on implementoida eurooppalainen, sähkömarkkinoita koskeva direktiivi kansalliseen lainsäädäntöön. EU-tasolla sähkömarkkinoita halutaan muuttaa puhtaammiksi ja kuluttajaystävällisemmiksi. Sama pätee myös Suomeen.

Ensi kevään aikana tulee voimaan uudistettu sähkömarkkinalaki. Sen myötä markkinoille tulee uusi toimija, energiayhteisöt. Yksityishenkilöistä, yhdistyksistä tai yrityksistä koostuvat energiayhteisöt voivat tulevaisuudessa jakaa sähkön tuotannon ja hankinnan hyötyjä toistensa kanssa. Mielenkiintoista on, mitkä oikeudet ja velvollisuudet energiayhteisöjä koskevat?

Energiayhteisöjen lisäksi esimerkiksi puuttuminen siirtohinnoitteluun tulee vaikuttamaan paitsi verkkoyhtiöiden toimintaan, myös koko liiketoimintakenttään. Verkkoyhtiöihin vaikuttavia muutoksia on luvassa muitakin. Esimerkiksi lunastuslain kokonaisuudistus sekä maanrakennuslain päivittäminen vaikuttavat verkkoyhtiöiden sijoittamiseen.

Mittausasetuksella puolestaan vahvistetaan asiakaskeskeistä vähittäismarkkinamallia ja mahdollistetaan uudentyyppinen palvelukehitys. Asetuksessa määritellään mittaamisen pelisäännöt ja energiamittareihin liittyvät vaatimukset.

Myynnin reiluuden varmistamiseksi valmistellaan kuluttajansuojalain uudistamista. Riehaantunutta myyntitoimintaa suitsitaan luomalla uusia pelisääntöjä erityisesti puhelinmyynnin hoitamiseen.

Lakimuutokset ovat hyvä esimerkki tulkintaa vaativista koulutusaiheista. Autamme sinua näiden ja muiden alan erityiskysymysten ymmärtämisessä sekä soveltamisessa. Tulevan koulutustarjontamme löydät täältä.