arrow_backward Uutisarkisto

Asiakastutkimuksista tukea lämpöalan palvelukehitykseen

Toimintaympäristön muutos, kiristynyt kilpailu ja asiakkaiden vallan kasvaminen ovat saaneet yritykset pohtimaan, miten asiakasymmärrystä kyettäisiin lisäämään. Erilaisilla asiakkailla on erilaisia kulutuspreferenssejä, siksi arvojen, mieltymysten ja tarpeiden tunteminen on tärkeää. Yritykset kaipaavat nyt syvällisempää tietoa uuden liiketoiminnan kehittämisen tueksi ja edelläkävijyyden mahdollistamiseksi.

Koska nyt on tarve päästä pintaa syvemmälle, haluamme tarjota ratkaisuja paitsi perinteiseen asiakaskunnan tyytyväisyyden selvittämiseen, myös eri tyyppisten asiakassegmenttien laadulliseen tutkimiseen. Lomaketutkimukset ja puhelinhaastattelut luovat hyvän pohjan, mutta asiakasymmärrystä kannattaa lisätä myös laadullisen tutkimuksen keinoja, kuten ryhmähaastatteluja, hyödyntämällä.

Olemme kuluvan vuoden aikana toteuttaneet monen eri tyyppisiä tutkimuksia energia-alan yrityksille. Nyt haluamme yhdessä kaukolämpötoimijoiden kanssa löytää juuri lämpöalaa parhaiten palvelevat tutkimusratkaisut.

Mikäli sinulla on halukkuutta lähteä mukaan räätälöityjen tutkimusratkaisujen pohtimiseen, niin ole yhteyksissä 14.11. mennessä (minna.laitinen@energia.fi, 050 3012 527). Osallistuminen ei vaadi suuria uhrauksia, vaan se tapahtuu tehokkaasti Skype-neuvottelua hyödyntämällä.