arrow_backward Uutisarkisto

Asiakasymmärryksestä boostia palvelukehitykseen

Kaukolämpöyhtiön toimintaympäristöllä on suuri vaikutus siihen, millaiseksi asiakkaan kanssa käytävä vuorovaikutus muotoutuu ja, miten sitä voidaan parantaa. Ei ole olemassa mitään keskiverto Kaukolämpöyhtiö Oy:tä, joten ratkaisuja on monia.

Energiateollisuudessa on nähty tärkeäksi panostaa asiakasdialogin kehittämiseen kaukolämpöalalla. Palvelumuotoilutoimisto Palmulla teetetyssä selvityksessä nousi esiin monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia asiakasymmärryksen lisäämiseksi ja sitä kautta asiakkaan arjen helpottamiseksi.

Asiakasdialogi konkretisoituu asiakkaan ja kaukolämpöyhtiön edustajan välisessä vuorovaikutuksessa. Tämän optimoimiseksi asiakasdialogia voidaan kehittää ylemmillä tasoilla toimintamallien, tarjooman, työkalujen ja erityisesti kulttuurin kautta. Tämä puolestaan tukee henkilötason dialogia.

Palmun ja Energiateollisuuden yhteysprojektissa hahmottuivat seuraavat teemat asiakasdialogin kehittämiseksi:

  • Korosta kaukolämmön vahvuuksia, kuten toimintavarmuutta, ekologisuutta, huoltovapautta ja tilansäästöä kiinteistöissä.
  • Kehitä asiakasdialogia huomioiden asiakkuuden elinkaaren vaihe ja asiakkaan oma kieli.
  • Kerro rohkeammin uusista palveluista ja innovaatioista, jotka helpottavat asiakkaan elämää, oikaise mahdolliset väärinkäsitykset.

Lisää Palmun selvityksestä ja sen hyödyntämismahdollisuuksista kuulet Helsingissä järjestettävillä Kaukolämpöjohdon ajankohtaispäivillä 10.-11.4.