arrow_backward Uutisarkisto

Asiaskastyytyväisyysmittauksesta tärkeää benchmark-tietoa

Energiayhtiöiden asiakkaat ovat aiempaa tyytyväisempiä oman yhtiönsä palveluihin ja toimintaan. Tämä käy ilmi viime vuonna toteutetusta ja täysin uudistuneesta energia-alan asiakastyytyväisyystutkimuksesta. Tutkimuksessa kartoitettiin aikaisempia vuosia enemmän asiakastarpeita ja asiakasnäkökulmaa. Perinteisten asiakastyytyväisyysmittareiden ohella kyselyssä selvitettiin asiakkaiden odotuksia eri palvelukanavista sekä palveluista ja tuotteista.

Vuonna 2016 tutkimukseen osallistui ennätysmäärä yhtiöitä. Kaikkiaan haastateltiin lähes 7 800 asiakasta 30:stä eri energiayhtiöstä. Eri yhtiöissä selvitettiin erikseen sähkön myynnin, sähkön siirron, kokonaistoimituksen (sisältäen sekä sähkön myynnin että siirron) tai kaukolämmön asiakkaiden tyytyväisyyttä. Tutkimukseen osallistuivat kaikki suuret kaupunkiverkkoyhtiöt, joten yhtiöiden välinen vertailu saatiin todella edustavaksi.

Tämän vuoden tutkimus tehdään viime vuoden tapaan. Uusina ominaisuuksina tai optioina tarjotaan mm.:

  • Toimialavertailu kahdella tavalla esitettynä. Koko toimialan tulos esitetään tulosvertailussa, mutta tämän lisäksi yhtiön tulosta verrataan ennalta määriteltyyn viiteryhmään (kaupunki/taajama/maaseutuyhtiö).
  • Asuntoyhtiöiden rekisteritiedot hankitaan, mikäli tarpeellista. (Rekisteri ostetaan kiinteistöpostilta.)
  • Haastattelut on mahdollista kiintiöidä. Tämä on suositeltavaa varsinkin niissä yhtiöissä, joissa otosrakenne vaihtelee vuodesta toiseen.
  • Sisällössä kohdennetaan kysymyksiä palveluiden käyttämiseen mobiilisti/mobiililaitteella. Lisäksi voidaan esittää kysymys häiriötiedotekartasta (koska on jo monella yhtiöllä käytössä)

Tutkimuksen toteuttaa IROResearch Oy ja käytännön organisoinnin hoitaa Adato.

Lisätietoja tutkimuksesta saa Minna Laitiselta, 050 3012 527, minna.laitinen@energia.fi.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.9. mennessä!!