arrow_backward Uutisarkisto

Energia PM Professional -valmennusohjelma projektipäälliköille

Energia-alan projektipäälliköille suunniteltu Energia PM Professional -valmennus käynnistyy ensi keväänä neljättä kertaa. Tästä kerrasta tekee ainutlaatuisen se, että koulutus toteutetaan ensimmäistä kertaa Projekti-Instituutin ja Adaton yhteistyönä.

Valmennusohjelma tarjoaa konkreettisia tietoja ja taitoja energia-alan investointiprojektin menestyksekkääseen johtamiseen liittyen. Valmennuksessa käydään läpi projektin elinkaaren vaiheet, perehtyen erityisesti projektin suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviin menetelmiin. Tämän lisäksi opiskellaan projektin onnistumisen kannalta olennaisia ihmisten johtamiseen sekä viestinnän ja sidosryhmien hallintaan liittyviä taitoja.

Valmennusryhmään kootaan osallistujat energia-alan projekteja tekevistä yrityksistä. Samaa toimialaa edustavilla yrityksillä on yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja samankaltaiset lähtökohdat projektitoiminnan kehittämiselle, mikä varmistaa, että valmennuksen keskustelut ja ryhmätyöt ovat antoisia. Eri yritysten osallistujat pääsevät vaihtamaan kokemuksia keskenään, ja valmennusohjelman aikana syntyvä ammattilaisverkosto tukee projektitoiminnan kehittämisessä valmennuksen jälkeenkin.

Silloin, kun samasta organisaatiosta osallistuu esim. 3 – 4 projektipäällikköä, on projektien johtamisen ja laajemminkin yrityksen projektikulttuurin kehittämisen ideointi ja käytäntöön vienti tuloksellisempaa.

Kohderyhmä

Ohjelma on tarkoitettu projektipäälliköille, joilla on jo perustiedot ja kokemusta projektien johtamisesta, ja jotka ovat motivoituneita kehittämään itseään.

Laajuus ja toteutustapa

Valmennusohjelmaan kuuluu noin 2,5 tunnin mittainen orientaatiotilaisuus sekä kahdeksan lähiopiskelupäivää. Lähiopiskelupäivät järjestetään neljänä kahden päivän jaksona.

  1. Orientaatiotilaisuus 14.2.2019 klo 12.00-14.00 (online)
  2. Valmennusjakso 5.-6.3.
  3. Jakso 27.-28.3.
  4. Jakso 16.-17.4.
  5. Jakso 9.-10.5.

Lähiopiskelujaksojen välissä osallistujat soveltavat oppimaansa omassa työssään erilaisten tehtävien tuella sekä valmistautuvat seuraavan lähiopiskelujakson aiheisiin.

Lisätietoja:

Maria Boholm, Adato Energia, 0400 568 239 tai Markku Aarni, Suomen Projekti-Instituutti Oy, 050 0655 396.