arrow_backward Uutisarkisto

Energiayhtiöiden asiakastutkimuksessa uusi kumppani ja uudenlainen tutkimusote

Arviomme mukaan energia-alalla muutos on niin suurta, että myös tutkimustoiminnassa ja tiedolla johtamisessa täytyy ottaa käyttöön uusia näkökulmia. Olemme päättäneet aloittaa yhteistyön tiedolla johtamisen konsulttiyhtiö Innolinkin kanssa. Innolink ei ole vain tutkimusten tekijä, vaan se tarjoaa myös analytiikkapalveluita, joiden avulla saadaan merkittävää lisäarvoa tutkimustuloksiin.

Energia-alan asiakastutkimuksella ja analytiikalla tuotetaan konkreettista tietoa, jonka avulla voidaan kehittää myyntiä ja tavoittaa potentiaalisia ostajia. Uudella tapaa toteutettavan energiayhtiöiden asiakastutkimuksen tavoitteena on:

  • Tuottaa kokonaisvaltaista tietoa alan tulevaisuuden näkymistä, onnistumisista ja keskeisistä kehittämisalueista asiakkaita kuullen.
  • Tuottaa analysoitua tietoa kullekin jäsenyritykselle sen omien asiakkaiden tyytyväisyydestä palveluihin ja oman toiminnan laadusta – aina kokonaistuloksista segmentointeihin ja yksittäisiin vastauksiin.
  • Tuottaa vertailevaa tietoa yrityksesi asemoitumisesta suhteessa alan toimijoihin.

Koska yhtiöillä on erilaisia tarpeita asiakastyytyväisyytensä tutkimiseen liittyen, tarjoamme kahta erilaista tutkimusmallia:

  1. Basic -tutkimus on nimensäkin mukaisesti perustasoinen tutkimus, jonka avulla yhtiö saa tutkittua asiakaskuntansa kattavasti ja laadukkaasti kaikille yhteisen kysymyssisällön avulla. Vertailu tehdään paitsi aiempien vuosien onnistumiseen, myös muihin alan toimijoihin. Aineistoa pääsee tutkimaan dashboard-näkymässä. Tutkimuksen tulokset toimitetaan kirjallisen raportin muodossa.
  2. Premium -tutkimus on laaja tiedolla johtamisen tutkimuskokonaisuus. Osin räätälöidyn kysymyssisällön avulla selvitetään asiakkaiden näkemyksiä yrityksen toimintaan liittyen. Tutkimuksen etenemistä pääsee seuraamaan reaaliaikaisesti. Merkittävänä uudistuksena on mahdollisuus taustadatan (kuten myyntitietojen) kytkemiseen asiakastutkimuksen tuloksiin. Aineistoja pääsee tarkastelemaan dynaamisesti dashboardilla. Myös tässä vaihtoehdossa tulokset toimitetaan raportin muodossa.

Tutkimuksella ja analytiikalla tuotetaan konkreettista tietoa, jonka avulla voidaan kehittää myyntiä ja tavoittaa potentiaalisia ostajia. Mahdollisuuksia on monia. Innolink voi

  • mallintaa organisaationne kovaa dataa eri järjestelmistä (esim. ERP, CRM) ja tehdä niistä entistä paremman johtamisen välineen.
  • analysoida asiakaskokemusta kovan datan ja asiakkuuden taustatietojen (ostot, aika, tapahtumat jne.) perusteella ja kehittää saadun tiedon avulla asiakkaan ostokokemusta paremmaksi.

Tutkimus on mahdollista tilata sähkön myyntiä, siirtoa, kokonaistoimitusta tai kaukolämpöliiketoimintaa koskien. Kaikille yhtiöille yhteisen lomakeosuuden kysymykset eli vertailuun mukaan tulevat kysymykset määritellään yhteistyössä. Tähän liittyen järjestetään etäpalaveri, johon tutkimuksen tilaavat yhtiöt ovat tervetulleita osallistumaan. Lomakkeet määritellään kunkin liiketoiminta-alueen osalta erikseen. Innolinkin tutkimustiimi varmistaa, että vertailu aikaisempien vuosien tuloksiin on mahdollista.

Luonnollisesti tutkimuksen antia voidaan syventää myös erilaisten kvalitatiivisten menetelmien avulla.

Tutkimuksen aikataulutusta on muutettu. Tästä johtuen toivomme ilmoittautumistanne jo 6.3. mennessä!

Lisätietoja tutkimuksesta löydät täältä, tai kysymällä yhteyshenkilönä toimivalta Minna Laitiselta, minna.laitinen@energia.fi, 050 3012 527.