arrow_backward Uutisarkisto

Kaffepaussi bloggaus: Ei kai nyt sentään Hattivatit?

Jäämmekö vain seuraamaan vierestä, vai jätämmekö Hattivattit taka-alalle kertomalla itsestämme asiakkaillemme faktoilla ja viihdyttävillä tarinoilla?

Tehokas ja säännöllinen asiakasviestintä on avain ennakkoluulojen ja uskomusten muuttamiseen tiedoksi ja hyväksi asiakasmielikuvaksi.

Olemme alana sitoutuneet sähköautojen latausinfran rakentamiseen kehittämällä niin verkkopalveluja kuin olemalla mukana latauspisteiden rakentamisessa, samalla lailla kuin olemme sitoutuneet energiantuotannon päästöjen vähentämiseen ja verkkopalvelujen kehittämiseen tulevaisuuden vaatimusten mukaisiksi.

Varsinkin sähkönjakelu on vilahdellut melko ikävässäkin sävyssä tiedotusvälineissä. Tuntuu kuin hienoa työtämme ja koko ajan kehittyvää palveluamme ei arvostettaisi tai sitä ei tunnettaisi.

Olemmeko vuosien saatossa ja muutosten aallokoissa kadottaneet yhteistyömme asiakastyytyväisyyttä parantavassa asiakasviestinnässä, vaikka nykyaikaiset kanavat ovat parantaneet mahdollisuuksia eri asiakasviestintämateriaalien yhdistämiseen ja jakamiseen asiakkaiden helposti saatavaksi?

Suomalainen energia-ala kestää vertailun mihin muuhun maahan tahansa. Olemme maailman mittakaavassa kärjessä niin verkkopalvelujen kuin sähkön ja kaukolämmön tuotannon, myynnin ja hinnoittelun osalta.

Kerrotaan tästä kaikesta säännöllisesti ja aktiivisesti asiakkaillemme. Kehitetään nykytekniikan mahdollistama tiivis ja hyvä yhteistyö, jossa yhdistyvät yhteinen ja yrityskohtainen viestintä. Adato Energialta löytyy oma mallinsa niin jakeluverkko-, kaukolämpö- kuin sähkönmyyntiyhtiöille.

Emmehän jää odottamaan Hattivattien muuttumista asiakkaiden silmissä HattiWateiksi, latausinfran ihmeentekijöiksi? Parannetaan yhdessä omaa asiakasmielikuvaamme. Ollaan eturintamassa myös asiakasviestinnän säännöllisyydessä, sisällössä ja tarinallisessa viihdyttävyydessä.

Kynäilijä:
Asiakasviestinnän päätoimittaja Ari J. Vesa