arrow_backward Uutisarkisto

Kaffepaussi bloggaus: HR etsii sytykkeitä työnteon palon ruokkimiseksi

Toimintaympäristön jatkuva muutos pakottaa myös HR:n kohtaamaan uusia haasteita. HR-ammattilaisen tulee yhä laajemmin miettiä, miten henkilöstön osaamista pidetään yllä ja miten sitä edelleen kehitetään. Tulisi löytää keinot työnteon palon ylläpitämiseksi.

Perinteisesti henkilöstön osaamistarpeita on kartoitettu vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Näissä on annettu palautetta puolin ja toisin. Keskustellun pohjalta on laadittu tavoitteita ja tehty henkilöstön koulutussuunnitelma tulevalle kaudelle. Tuttua ja turvallista, mutta riittääkö tämä?

Edelläkävijäyritykset ovat jo lähteneet etsimään uusia sytykkeitä työnteon palon ruokkimiseksi. Työntekijät voivat itse päättää, milloin ja, kenen kanssa he haluavat käydä kehityskeskusteluja. Henkilöstö voi myös ”tilata” itselleen ja omaan elämäntilanteeseen sopivia palveluja. Saadut tulokset rohkaisevat sekä osaamisen että työnhyvinvoinnin saralla.

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö vaikuttaa myös näiden onnistumisten mittaamiseen. HR:n saavutuksia mittaroidaan ja raportteja laaditaan, mutta miten voi tietää, mitataanko oikeita asioita?

Mittaamisen haasteet, tulosten seuraaminen, uusi työyhteisökulttuuri, osaamisen kehittäminen ja kehityskeskustelut ovat asioita, joita pohditaan uudessa, Energia-alan HR-päivät -tilaisuudessa.


Kynäilijä:
Koulutussuunnittelija Maria  Boholm