arrow_backward Uutisarkisto

Kaffepaussi bloggaus: Hyvän koulutuksen tunnusmerkkejä

Pitääkö koulutuksessa viihtyä, vai onko se merkki kevyestä sisällöstä? Millaisesta koulutuksesta on hyötyä ja vaikuttavuutta työtehtäviin? Kouluttajalla on suuri merkitys oppimiskokemukselle. Ei riitä, että sisältö on kiinnostava, myös hyvä esitystapa auttaa keskittymään uuden asian äärelle. Kouluttajalla on yleensä laaja asiantuntemus aiheestaan, hän hallitsee teorian ja tavat, miten uusinta tietoa on eri yrityksissä sovellettu. Mutta tehokas koulutus edellyttää kouluttajalta myös uuden asian omaksumista helpottavia koulutusmenetelmiä.

Mistä syntyy laadukas koulutus? Hyvä koulutus on havainnollinen, oikein kohdennettu ja motivoi oppimaan. Tarinat ja esimerkit, jopa huonotkin, kiinnostavat meitä luonnostaan. Sisällössä on huomioitava koulutettavien aiemmat tiedot, ja eri asioiden yhteydet kumuloituvan ja tehokkaan oppimisen mahdollistamiseksi. Vuorovaikutus on tärkeää, koska silloin tarjoutuu mahdollisuus kysyä ja kommentoida, jakaa kollegoille toimivia malleja, syventää näkökulmaa tai laajentaa ajattelua. Parhaimmillaan nämä koulutushetket ovat avaimia jaettuun uuden oppimisen kokemukseen ja suorastaan oppimiseniloon!

Miten koulutuksen tavoitteisiin pääsyä ja vaikuttavuutta voi edistää? Oppimista voi tukea oppimisprosessin huomioivilla menetelmillä. Muisti toimii siten, että se luo koko ajan uusia yhteyksiä aiempaan tietoon. Muistamme paremmin visuaalisia kuvia kuin sanoja, ja kuva paketoi laajat asiakokonaisuudet. Muistaminen ei vielä tarkoita, että asiat on ymmärretty. Se edellyttää osallistujan aktiivista omaa ajattelua ja onkin hyvä jättää tilaa osallistujan omille oivalluksille. Opitut asiat pitäisi kyetä soveltamaan, ja siirtämään omassa työssä yhteyksiinsä ja hyödyksi tilanteisiin.

Osallistujalla itsellään on lopulta suurin vastuu koulutuksen vaikuttavuudesta. Oppiminen on osallistujan oman aktiivisen toiminnan tulosta ja edellyttää halua kehittyä. Koulutuksen osallistuja valikoi itselleen tarpeellisen tiedon, prosessoi sitä, soveltaa työssään ja luo asioille erilaisia uusia merkityksiä. Tiedon prosessoinnin kautta vasta hahmottuu, miten kannattaa tehdä, mihin keskittyä, tai mitä jäi vielä oppimatta. Toisinaan on hyvä pohtia; voisiko työn tehdä vielä paremmin, ilmoittautua kurssille ja lähteä etsimään vastausta koulutuksesta, kokeneelta kouluttajalta ja alan tuntevilta kollegoilta.


Kynäilijä:
Koulutussuunnittelija Outi Vainio