arrow_backward Uutisarkisto

Kaffepaussi bloggaus: Koulutus maksaa itsensä takaisin – kirjaimellisesti

Työtehtävään liittyvän koulutuksen kustannukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Moni unohtaa, että yritys voi vähentää myös 1-3 koulutuspäivän osalta puolet palkkakustannuksista henkilöä kohden verotuksessa suunnitelmallisuudella ja pienellä vaivannäöllä.

Työnantajalla on oikeus verovähennykseen koulutussuunnitelman mukaisesta henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Kyseeseen tulee sellainen koulutus, joka on tarpeen työntekijän ammatillisen nykyosaamisen kehittämiseksi vastaamaan työn vaatimuksia, tai ennakoitavissa olevan työtehtävän tarpeen mukaisen uuden osaamisen hankkimiseksi.

Mikä koulutus oikeuttaa koulutusvähennykseen? Ehdot täyttää ennakkoon tehtyyn koulutussuunnitelmaan kirjattu ammatillisen osaamisen kehittäminen. Perehdytys, työnopastus, tai tuotemyyjän markkinointiseminaariin osallistuminen ei sitä ole. Koulutuksen on oltava suunnitelmallista ja lisäksi se on raportoitava verottajalle.

Koulutusten raportoinnilla on väliä, nimittäin verovähennyksen ehtona on, että työnantaja kykenee osoittamaan henkilöittäin, mitä koulutusta on annettu ja milloin, ja lisäksi sen, että työntekijä on tosiasiallisesti osallistunut koulutukseen. Tarkempia ohjeita koulutusvähennyksen hakemiseen löydät verottajan sivuilta.

Kaikki Adaton järjestämät koulutukset, seminaarit ja verkkokoulutukset ovat sopivia koulutusvähennykseen. Verkkokoulutuksista voi kerryttää tunteja koulutusraporttiin webinaari kerrallaan. Räätälöimme koulutuksia myös yrityskohtaisesti vaikka koko henkilökunnallenne.

Saavutetaanko teillä tulevaisuuden visio ilman kouluttautumista? Panostus osaamiseen maksaa itsensä takaisin myös lisääntyneenä työmotivaationa.

– Osaamisen tason nostolla yrityksenne säilyttää kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa!


Kynäilijä:
Koulutussuunnittelija Outi Vainio