arrow_backward Uutisarkisto

Kaffepaussi -bloggaus: Miksi panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen?

Maailma muuttuu kiihtyvää tahtia ja se asettaa uusia vaatimuksia tarvittavalle osaamiselle. Yrityksen näkökulmasta osaamispääoman ajan tasalla pitäminen ja erityisesti sen kehittäminen ovat kriittisiä menestys- ja kilpailutekijöitä. Tänä päivänä yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa jäädä kehityksen kelkasta. Osaamisen kehittämiseen panostaminen näkyy myös työhyvinvoinnissa ja työtyytyväisyydessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla todetaan, että työnantajalla on työsopimuslain mukaan velvollisuus huolehtia työsuhteessa olevien työntekijöiden osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä siten, että he voivat suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa.

Edelläkävijäyrityksissä osaamisen kehittämistä ei ajatella velvollisuutena vaan pikemminkin etuoikeutena ja mahdollisuutena. Esimiehillä on kuitenkin edessään haasteellinen tehtävä huolehtia nykyhetken vaatimista tiedoista ja taidoista mutta myös ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeet. Osaamisen johtamisella varmistetaan, että yrityksessä on juuri ne kyvykkyydet, joita tarvitaan yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tänään ja huomenna.

Onneksi esimiehet eivät kuitenkaan ole yksin haasteidensa kanssa. Käy tutustumassa koulutuskalenteriimme ja katso, mitä apua Adato tarjoaa energia-alan osaamisen kehittämiseksi.


Kynäilijä:
Koulutuspäällikkö Riikka Mäki