arrow_backward Uutisarkisto

Kaffepaussi -bloggaus: Mistä motivaatio ja volitio uuden oppimiseen?

Maailma muuttuu kiihtyvään tahtiin ja osaamista olisi päivitettävä jatkuvasti, mutta opiskelumotivaation löytyminen voi olla työn ja tuskan takana. – Mistä löytää motivaatiota lähteä koulutukseen? Motivaatio ja merkityksellisyyden kokemus kulkevat käsi kädessä. Tämä on sikäli haaste, että aina ei voi tietää ennakkoon tulevaa osaamisen tarvetta.

Oppimismotivaation löytämiseksi olisi tärkeää miettiä selkeät ja itselle merkitykselliset tavoitteet. Jos ajasta on pulaa, opiskella voi myös pienissä erissä, webinaareissa ja verkkokoulutuksissa. Pääasia on, että uuden oppimista ei arjen työkiireessä unohda, vaan säilyttää uteliaisuuden ajankohtaisia ja työn kannalta merkittäviä asioita kohtaan. Eteenpäin katsova ote ja oppiminen on tärkeää toimenkuvaan katsomatta.

Tavoitteilla voi olla yllättäviä vaikutuksia. Locken kuuluisan teorian mukaan päämäärät muodostavat motivaatiomme lähteen. Pohjimmiltaan on kyse niistä arvoista, jotka koetaan merkityksellisiksi. Kun tavoitteiden eteen joutuu kovasti ponnistelemaan, aikaansaa se tutkimusten mukaan korkeamman motivaation. Motivaation lisäksi tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan volitiota eli toimeksi laittamisen kykyä.

Uuden oppimisen tavoitteet tulee määritellä ja mitoittaa oikein. Tavoitteet suuntaavat huomiota, vaivannäköä ja aktiivisuutta kohti tavoitteen kannalta relevanttia suoriutumista. Ollessamme osaamisemme rajoilla, tavoite motivoi käyttämään piilevää osaamista, oppimaan ja hankkimaan uutta tietoa.

Itsemääräytymisen teorian mukaan henkilön sisäiseen motivaatioon tarvitaan rakennusaineiksi kolmea tekijää: omaehtoisuutta, mahdollisuutta kokea itsensä kyvykkääksi sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nämä kolme motivaation perustaa huomioiden voidaan lisätä aikaansaavuutta, positiivisuutta ja parempia tuloksia – myös oppimisessa.

Oppimismotivaatiotutkimuksissa korostetaan nykyään oppimisen sosiaalista ulottuvuutta. Oppiminen tapahtuukin usein vuorovaikutuksessa oman alan kollegoiden kanssa verkostoituen. Muutosnopeus ja -tahti ovat erilaisia, ja parhaat opit voikin saada alan edelläkävijöiden kokemuksista. Seminaarien taukokeskusteluista voit saada paljon tärkeitä uusia näkökulmia.

Mikä innostaa oppimaan uutta? Lopputuloksen kannalta on suuri merkitys sillä, mitä on asetettu tavoitteeksi, miten päämäärätietoista toiminta on ja miten voimakas on tahtotila. Koulutuksen sisältö ja opetustapa ovat tärkeässä roolissa, mutta kiinnostavien asioiden oppiminen myös itsessään tuottaa iloa. Opituista asioista pitää saada myös käytännön hyötyä omaan työhön mahdollisimman nopeasti.


Kynäilijä:
Koulutussuunnittelija Outi Vainio