arrow_backward Uutisarkisto

Kohti syvempää asiakasymmärrystä

Olemme aloittaneet tämän vuotisen energia-alan asiakastyytyväisyysmittauksen suunnittelun. Viime vuosina tutkimukseen on tuotu uusia toimintamalleja ja elementtejä. Vuonna 2018 tarjottiin optiona erilaisia laadullisen tutkimuksen mahdollisuuksia sekä web-tiedonkeruuta osaan otoksesta. Tämän lisäksi lomakkeelle sisällytettiin uusia asiakkaisiin ja palveluihin liittyviä kysymyksiä. Joistakin vanhoista kysymyksistä luovuttiin. Sähköverkkopuolen tutkimusta uudistettiin laajemminkin yhdessä sähköverkkopuolen edustajien kanssa.

Haluaisimme, että viime aikaiset energiatoimialalla tapahtuneet ja liiketoimintaan heijastuneet muutokset kyettäisiin ottamaan vielä paremmin huomioon tutkimuksessa. Haluamme myös, että tutkimus tuottaisi aikaisempaa syvällisempää tietoa asiakasymmärryksen ja siten palvelukehityksen tueksi. Tästä johtuen edotamme, että segmentointitutkimus sisällytettäisiin varsinaiseen tutkimuslomakkeeseen. Esitämme myös, että energia-toimialan sisäistä vertailua laajennetaan, sillä energiayhtiöiden asiakkaat vertaavat saamaansa palvelua myös muilla toimialoilla toimivien palveluntarjoajien toimintaan.

Millaisia toiveita, muutosehdotuksia ja tarpeita yhtiölläsi on asiakastyytyväisyysmittaukseen liittyen?

Järjestämme tiiviin, maksimissaan tunnin mittaisen Skype-palaverin aiheesta perjantaina 12.4. klo 10-11. Olisi arvokasta, että myös sinä tai joku muu yhtiönne edustaja pääsisi osallistumaan palaveriin. Palaveriin osallistuu myös tutkimusyhtiö IROResearchin Tomi Ronkainen.

Lähetä osallistumispyyntö Minna Laitiselle, minna.laitinen@energia.fi, ja tule mukaan vaikuttamaan!