arrow_backward Uutisarkisto

Asiakastutkimuksia nyt myös palveluntuotantoyhtiöille

Energia-alalla toimiville palveluntuotantoyhtiöille tarjotaan ensimmäistä kertaa mahdollisuutta osallistua laajaan asiakastutkimukseen. Tutkimuksia on jo vuosia toteutettu kaukolämmön, sähkön myynnin ja siirron liiketoimintoihin liittyen, mutta nyt on toivottu omaa tutkimusta myös palveluntuotantoon liittyen.

Asiakkaiden tyytyväisyyden lisäksi tutkimuksessa selvitetään, missä on kehittämisen varaa ja ennen kaikkea, miten liiketoiminnan kehityspanoksia ja myyntiä kannattaisi jatkossa suunnata. Lisäksi tutkimus antaa vertailutietoa siitä, miten yrityksen toiminta sijoittuu suhteessa muihin vastaaviin toimijoihin.

Tutkimus tuottaa:

  • kokonaisvaltaista tietoa alan tulevaisuuden näkymistä, onnistumisista ja keskeisistä kehittämisalueista asiakkaita kuullen.
  • analysoitua tietoa kullekin yritykselle sen omien asiakkaiden tyytyväisyydestä palveluihin ja oman toiminnan laadusta.
  • vertailevaa tietoa yrityksesi asemoitumisesta suhteessa alan toimijoihin.

Palveluntuotantoyhtiöillä on erilaisia tarpeita tutkia asiakastyytyväisyyttä. Tarjoammekin kahta erilaista tutkimusmallia.

  1. Basic -tutkimus on perustutkimus. Sen avulla yhtiö saa tutkittua asiakaskuntansa kattavasti ja laadukkaasti kaikille yhteisen kysymyssisällön avulla. Vertailu tehdään alan muihin yhtiöihin soveltuvin osin. Aineistoa pääsee tutkimaan dashboard-näkymässä. Tulokset toimitetaan kirjallisen raportin muodossa.
  2. Premium -tutkimus on laaja tiedolla johtamisen tutkimuskokonaisuus. Kaikille yhteisen, vertailuun mukaan tulevan, kysymyssisällön lisäksi tutkimukseen voi lisätä omia kysymyksiä. Merkittävänä lisänä on mahdollisuus taustadatan (kuten myyntitietojen) kytkemiseen asiakastutkimuksen tuloksiin. Aineistoja pääsee tarkastelemaan dynaamisesti dashboardilla. Tulokset esitellään raportin lisäksi tulospalaverissa.

Tutkimus on mahdollista tilata verkonrakennusta, kunnossapitoa tai muita palveluita koskien. Yhteisen lomakeosuuden kysymykset, eli vertailuun mukaan tulevat kysymykset, määritellään yhteistyössä. Tähän liittyen järjestetään etäpalaveri, johon tutkimuksen tilaavat yhtiöt ovat tervetulleita osallistumaan.

Toivomme ilmoittautumistanne 30.4. mennessä!

Lisätietoja tutkimuksesta saa Minna Laitiselta, minna.laitinen@energia.fi, 050 3012 527.