arrow_backward Uutisarkisto

Adaton asiakastyytyväisyys korkealla tasolla

Teetimme vuosittaisen asiakaskyselyn toiminnastamme tammikuussa 2024. Saimme lähes ennätysmäärän vastauksia, mistä haluamme kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita! Vastauksenne ovat tärkeitä kehittäessämme palveluitamme entistä paremmiksi ja asiakkaidemme tarpeita vastaaviksi.

Asiakastyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla. Korkeimmalle toiminnassamme arvostetaan asiantuntemustamme, ajankohtaisuuttamme ja palveluhenkisyyttämme. Nämä osuvat hyvin yksiin asiakkaidemme kolmeksi tärkeimmäksi arvostamaa ominaisuutta: asiantuntemus, ajankohtaisuus ja palveluiden vastaavuutta alan muutostarpeisiin. Näiden keskiarvo oli 5,0 (skaala 1-6, 2022: 5,1).

Vastauksista ilmenee edelleen tarve ja toive sekä lähi- että etätilaisuuksille. Myös verkostoituminen alan kollegoiden kanssa koetaan tärkeänä lisäarvona lähitilaisuuksissa. Lähitilaisuuksia toivotaan toisaalta helposti saavutettaviin suuriin kaupunkeihin mutta toisaalta myös maantieteellisesti mahdollisimman laajalle alueelle. Saimme myös paljon hyviä ehdotuksia aiheista seminaariemme sisällön suunnitteluun.

Pyrimme parhaamme mukaan huomioimaan saamamme palaute kehittäessämme tilaisuuksiemme tarjontaa ja sisältöä mutta myös kehittäessämme asiakasviestintäpalvelujamme ja tietopalvelujamme. Kiitos palautteesta!