arrow_backward Uutisarkisto

Syksyn Sätky-koulutukset

Sähkötyöturvallisuuskoulutus kuuluu kaikille sähköalan ammattilaisille, mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. SFS 6002 SÄTKY-koulutus on kohdennettu ensisijaisesti kytkinlaitoksissa, muuntamoissa ja sähköverkoissa työskenteleville henkilöille. Sätky täyttää työnantajalle kuuluvan, työturvallisuuslain mukaisen koulutusvelvoitteen.

Koulutuksessa käydään läpi sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen, keskeisten säädösten periaatteet, vastuuhenkilöiden tehtävät sekä SFS 6002 sisältö soveltuvin osin.
Koulutuksen sisällön päivityksessä on huomioitu tämän päivän haasteet, kuten kaapeloinnin kasvusta johtuvat erityiskysymykset, hajautetun tuotannon tuomat takasyötön riskit ja niihin varautuminen sekä työ- ja roolijakojen vaativuus. Koulutuspäivä sisältää kirjallisen kokeen, jonka hyväksytyn suorituksen jälkeen myönnetään viisi vuotta voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti.

Yleiset SÄTKY 6002 -koulutukset järjestetään Online-koulutuksina. 

Syksyn koulutuspäivämäärät löytyvät koulutuskalenteristamme. 

Mikäli yleisten koulutusten aikataulu ei sovi tai koulutettavia on useampia, kannattaa kysyä yrityskohtaista toteutusta.

Lisätietoa:

Maria Boholm

maria.boholm@energia.fi

puh. 0400 568 239