Sätky-koulutukset

SFS 6002 -standardin vaatima sähkötyöturvallisuuskoulutus on suunnattu sähköverkko-, teollisuus- ja voimalaitospuolen henkilöstölle. Käytännönläheisessä koulutuksessa on otettu huomioon energia-alalle ominaiset työtilanteet.

Sähkötyöturvallisuusstandardissa SFS 6002 on esitetty perusperiaatteet sähkötöiden turvalliseen tekemiseen. Nämä ovat periaatteita, jotka kaikkien sähköalan ammattilaisten, kuten työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden tulee tietää.

SFS 6002 Sätky-koulutus täyttää työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaisen koulutusvelvoitteen. Koulutus sisältää kirjallisen testin, jonka hyväksytystä suorittamisesta annetaan sähkötyöturvallisuuskortti (Sätky-kortti). Kortti on voimassa viisi vuotta.

Koulutustilaisuudessa esitettävä materiaali on koottu osallistujille jaettavaan Suurjännitelaitteistojen sähkötyöturvallisuus -käsikirjaan. Käsikirjassa käsitellään mm. sähkön vaaroja, yleistä sähkötyöturvallisuutta sekä käyttötyöhön liittyvää suunnittelua ja toteutusta.

Adaton koulutuskalenterista löytyvät yleiset Sätky-koulutukset, niiden aikataulut sekä paikkakunnat.

Yrityskohtainen Sätky-koulutus

Mikäli yleisten Sätkyjen aikataulut eivät sovi tai, jos koulutettavia on kerralla monia, yritys voi tilata itselleen yrityskohtaisen Sätky-koulutuksen.

Sopiaksesi koulutuksesta, olethan yhteydessä yrityskohtaisia Sätky-koulutuksia tarjoaviin kumppaneihimme:

Miia Miettinen

Asiantuntija
Sähköverkot 

Matkapuhelin 050 351 3573
Sähköposti