Adato Energia Oy:n tietosuojakäytänteet

Tällä sivustolla kerromme henkilötietojen käsittelystä, henkilötietojen turvaamisesta ja rekisteröityjen oikeuksista Adato Energia Oy:ssä.

Adato Energia Oy ja sen emoyhtiö Energiateollisuus ry toimii asiakasyritystensä ja erilaisten sidosryhmiensä kanssa. Tässä toiminnassa syntyy henkilötietoja. Sitoudumme Adato Energia Oy:ssä käsittelemään henkilötietoja huolellisesti ja tietoturvallisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Alla on listattu eri rekisterit joihin keräämme tietoa ja niiden selosteet.

Mitä rekistereitä meillä on?

Rekisteriselosteista saat seuraavat tiedot:

  • rekisterin nimi
  • rekisteripitäjän tiedot ja rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
  • henkilötietojen tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste
  • rekisterin sisältämät tiedot
  • säännönmukaiset tietolähteet
  • säännönmukaiset tietojen luovutukset
  • tietojen säilyttämistä koskevat tiedot
  • rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen

Sinulla rekisteröitynä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämiseksi ota yhteyttä: office@energia.fi

Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai täydentämistä

Rekisteröity voi pyytää, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Poisto- ja rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.