arrow_backward Uutisarkisto

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Tarve tiedolla johtamiseen lisääntyy jatkuvasti. Datan laatu paranee lähdejärjestelmien kehittyessä, tämä mahdollistaa yhä kokonaisvaltaisemman datan hyödyntämisen.

Keskeinen elementti tiedolla johtamisessa on esimerkiksi asiakaskokemuksen mittaaminen asiakastyytyväisyystutkimuksen keinoin. Tällainen tutkimus voi antaa vastauksia esimerkiksi näihin kysymyksiin:

-Mihin asiakaspolun vaiheeseen asiakaskokemus erityisesti liittyy ja millä tapahtumilla on suurin merkitys?

-Miten mielikuvat vaikuttavat asiakkaan kokemaan palveluun?

-Miten voidaan vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan myös muista asioista, jotka eivät ole asiakkaalle niinkään konkreettisia tai näkyviä?

Ratkaisu

Energiateollisuus ry yhdessä Adato Energia Oy:n ja Innolink Oy:n kanssa tuottavat työkalun tähän tarpeeseen, Energiayhtiöiden vertailevan asiakastutkimuksen. Energiayhtiöiden yhteinen tutkimus on kustannustehokas tapa toteuttaa asiakastutkimus.

Mitattu asiakaspalaute auttaa kehittämään yhtiönne toimintaa ja palveluita kohti strategisia tavoitteita.
Tutkimukseen osallistumalla saatte tietoa yhtiönne ja koko energia-alan onnistumisista ja kehittämisalueista. Samalla selvitätte asiakkaiden mielikuvat yhtiöstänne, tyytyväisyyden tason yhtiönne palveluihin ja toimintaan sekä vertaatte asemaanne energia-alan muihin toimijoihin. Vuoden 2021 tutkimustulosten mukaan energiayhtiöiden asiakastyytyväisyys pysyi kokonaisuudessaan erittäin hyvällä tasolla (4,3/5). Mihin suuntaan tyytyväisyys kehittyy tänä vuonna? Mitkä seikat vaikuttavat asiakkaiden tyytyväisyyteen?

Tutkimuksella kartoitetaan energiayhtiöiden asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä sekä koko toimialan vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Tutkimuksen keskeinen sisältö on kaikille yhteneväinen ja siinä painotetaan asiakaskokemusta sekä asiakkaiden suhdetta energiayhtiöönsä.

Tiedolla johtamisen mahdollisuuksia – analytiikalla uusia näkökulmia tutkimustuloksista

Tutkimuksella ja analytiikalla tuotetaan konkreettista tietoa, jonka avulla voidaan kehittää myyntiä ja tavoittaa potentiaalisia ostajia.

Asiakkuuksien johtamiseen vaikuttavat muun muassa asiakkuuksien hoitomalli sekä tavoiteasetanta. Oikeat mittarit ohjaavat tekemistä oikeaan suuntaan. Autamme näissä toimenpiteissä tutkimuksella, jolla voitte muun muassa jalostaa asiakasdataa, mitata asiakaskokemusta ja vaikuttavuutta sekä tutkia syvällisemmin asiakkuustiedon tietopohjaa.

Tarjoamme kahta erilaista asiakaskokemuksen tutkimusmallia: Basic ja Premium. Innolink, Adato ja energiayhtiöiden edustajat muodostavat ohjausryhmän, joka määrittelee kaikille yhteisen Basic-tutkimuksen yhtiöitä vertailevan sisällön. Basic-tutkimuksen sisältö pohjautuu perustaustatietoihin ja se toimii myös Premium-mallin tutkimuskokonaisuuden runkona. Premium-mallin valinneiden yhtiöiden asiakastutkimukset räätälöidään yhtiökohtaisesti.

 

Tutustu aiempien vuosien casekuvauksiin:

Paikallisen ja ystävällisen asiakaspalvelun arvo noussut

 

Lue asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen kehittämisen merkityksestä ja vertailevan asiakastutkimuksen Premium-mallin tuomasta lisäarvosta

 

Tutustu vuoden 2021 tutkimustuloksiin TÄSTÄ

Lisätietoa:

Maija Immonen, myynti- ja markkinointipäällikkö / Adato Energia Oy

maija.immonen@energia.fi / 0407507270

Tutkimus on vuonna 2022 mahdollista tilata sähkönmyyntiä, kaukolämpöä, verkkopalvelua, kokonaistoimitusta sekä maakaasutoimintaa koskien.

Ilmoittautuminen tutkimukseen 2022