arrow_backward Uutisarkisto

Virtuaalikoulutukset alan yhteiselle XR-koulutusalustalle?

Fyysinen kouluttautuminen on hankaloitunut, ainakin väliaikaisesti. Monissa yhtiöissä onkin alettu miettimään etäopiskeluun liittyviä mahdollisuuksia ihan uudella innolla. Tehokkuuden näkökulmasta virtuaaliset oppimismenetelmät luovat uusia mahdollisuuksia. Ajansäästö, taloudelliset kustannukset ja oppimistulokset puhuvat virtuaalisen oppimisen puolesta.* Tällaisia virtuaalikoulutusmenetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset 360-videot, lisätyn todellisuuden sovellukset ja täysin virtuaaliset opetustilanteet. Yhdessä näitä voi kutsua XR-koulutuksiksi (mixed-reality).

Adato on kehittämässä energia-alalle yhteistä XR-koulutusalustaa, jonka avulla energiayhtiöt voivat tarjota koulutuksia työntekijöilleen. Koulutussisältöjen tuottajat voivat puolestaan hyödyntää alustaa omien koulutustensa jakamiseksi niistä kiinnostuneille. XR-koulutusalustan kautta työntekijät voivat opiskella kaikkia yhtiön ja kumppaneiden tarjoamia virtuaalikoulutuksia. Alusta mahdollistaa myös seurannan ja koulutusraportoinnin. Jokainen pääsee itse tarkastelemaan henkilökohtaista osaamisen kehittymistä, mutta tämän lisäksi myös esimies tai henkilöstöhallinto voivat seurata koko organisaation opiskelun edistymistä.

Nyt on vielä mahdollista osallistua myös palvelun kehittämiseen. Esittelemme mielellämme palvelua siitä kiinnostuneille yhtiöille. Ole yhteydessä Jan Wikströmiin, jan.wikstrom@energia.fi ja sovi demosta!

* Marylandin yliopiston julkaisemassa tutkimuksessa virtuaalitilassa opiskelleiden todettiin muistavan asiat 9 % paremmin ja tekevän 41 % vähemmän virheitä kuin verrokkiryhmä. Myös Volkswagen on saanut rohkaisevia tuloksia virtuaalikoulutuksista. VW T6 pakettiauton kokoamisvaiheen koulutuksen siirtyessä virtuaaliseksi on koulutukseen käytetty aika lyhentynyt 50 %. Samalla myös koulutuskustannukset ovat tippuneet 33 %. Peräti 97 % opiskelijoista toivoo itselleen lisää virtuaalista koulutusta.