arrow_backward Uutisarkisto

Kutsu Energiayhtiöiden asiakastutkimukseen – Energiateollisuus ry toteuttaa vuoden 2024 aikana energiayhtiöiden asiakastutkimuksen yhdessä Innolink Oy:n ja Adato Energia Oy:n kanssa.

Kutsu Energiayhtiöiden asiakastutkimukseen – Energiateollisuus ry toteuttaa vuoden 2024 aikana energiayhtiöiden asiakastutkimuksen yhdessä Innolink Oy:n ja Adato Energia Oy:n kanssa.

Tutkimuksessa painotetaan asiakaskokemusta sekä asiakkaiden suhdetta omaan energiayhtiöön. Tutkimuksella kartoitetaan asiakkaiden tyytyväisyyttä oman energiayhtiön sähkön myynnin, kaukolämmön, maakaasun, kokonaistoimituksen ja verkkopalvelun asiakaspalveluun sekä kysytään suosittelutodennäköisyyttä (NPS) ja arviota oman energiayhtiön maineesta ja vastuullisuudesta.

Tutkitusta tiedosta pontta päätöksentekoon

Energiayhtiöiden yhteinen tutkimus on kustannustehokas tapa toteuttaa asiakastutkimus. Yhtiöltänne toteutus ei vaadi muuta kuin asiakkaidesi yhteystietojen toimittamisen.

Tutkimukseen osallistumalla saatte tietoa yhtiönne ja koko energia-alan onnistumisista ja kehittämisalueista. Samalla selvitätte asiakkaiden mielikuvat yhtiöstänne, tyytyväisyyden tason yhtiönne palveluihin ja toimintaan sekä vertaatte asemaanne energia-alan muihin toimijoihin.

Saatte tutkimuksesta:

  • kokonaisvaltaista tietoa – onnistumisista ja keskeisistä kehittämisalueista
  • analysoitua tietoa – asiakastyytyväisyydestä yhtiönne palveluihin ja toiminnan laatuun, aina kokonaistuloksista segmentointeihin.
  • vertailevaa tietoa – yhtiönne asemoitumisesta suhteessa muihin alan toimijoihin.

Kysymme asiakkailtanne:

  1. Asiakastyytyväisyys, asteikko 1 … 5
  2. NPS, asteikko -100 … 100
  3. Maine, asteikko 0 … 10
  4. Vastuullisuus, asteikko 0 … 10

 

Asiakaslähtöinen tutkimussuunnittelu Basicista Premiumiin

Tarjoamme kahta erilaista asiakaskokemuksen tutkimusmallia: Basic ja Premium. Tutkimuksen keskeinen sisältö on molemmissa malleissa sama, ja vastaajakokemukseen panostetaan laadukkaalla tutkimussuunnittelulla.

Innolink, Adato ja energiayhtiöiden edustajat muodostavat ohjausryhmän, joka määrittelee kaikille yhteisen Basic-tutkimusmallin sisällön yhtiöiden vertailemiseen. Basic-mallin sisältö toimii myös Premium-mallin tutkimuskokonaisuuden runkona. Innolink räätälöi Premium-mallin valinneiden yhtiöiden asiakastutkimukset yhtiökohtaisesti.

Yhtiönne yksityiskohtaiset tulokset jäävät ainoastaan teidän käyttöönne. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden yhtiöiden tutkimustuloksia voidaan käyttää koko energia-alan kehittämiseen.

 

 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan. Ilmoittautumiset toivotaan maaliskuun 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoa 22.1.2024 asti Maija Immonen maija.immonen@energia.fi 040 750 7270

22.1.2024 jälkeen Miina Söderholm miina.soderholm@energia.fi 044 018 1110