arrow_backward Uutisarkisto

Mitä tohtorismies tuumasi Sertifioitu sähkökauppias -koulutuksesta?

Mitä teet Pohjois-Karjalan Sähköllä?

Aloitin vuoden 2020 alussa projektipäällikkönä PKS Sähkökaupassa. Työtehtäviini kuuluu sähköliiketoimintamme riskienhallintaan liittyviä tehtäviä sisältäen monia osa-alueita ja lisäksi joitakin kehitystehtäviä. Nykyinen riskienhallintapäällikkömme Kaarina Riikonen jää eläkkeelle ensi kesänä, ja tarkoitus on tuolloin hypätä hänen kumisaappaisiinsa.

Olen koulutukseltani tekniikan tohtori, ja taustani on akateemisessa maailmassa, jossa kaivauduin useiden vuosien ajan tutkimuksen keinoin sähköverkkojen- ja sähkömarkkinoiden kummallisuuksiin ja opetin aiheeseen liittyviä asioita opiskelijoille. Vaikka toimiala on minulle tuttu moneltakin näkökulmalta, olen silti saanut oppia uudessa työssäni paljon uutta.

Mikä sai sinut osallistumaan Sertifioitu sähkökauppias -koulutukseen?

Meillä on tehty linjaus, että kaikki PKS Sähkökaupan työntekijät suorittavat Sertifioitu sähkökauppias ‑koulutuksen. Se on ikään kuin hyväksi koettu standardi meillä ja auttaa koko porukkaa ymmärtämään toistensa työtä paremmin. Vaikka työ tekijäänsä opettaakin, antaa koulutus erinomaisen perustan jonka päälle rakentaa omaa ammattitaitoaan. Ilmoittauduin koulutukseen tulevan esimieheni kehotuksesta jo ennen kuin olin edes aloittanut työskentelyä Pohjois-Karjalan Sähkössä.

Mitä mieltä olet koulutuksen toteutuksesta ja annista?

Sertifioitu sähkökauppias -koulutus on erinomainen läpileikkaus pohjoismaisiin/pohjoiseurooppalaisiin sähkömarkkinoihin. Erityisen suuri ansio koulutuksessa on se, että kouluttajat ovat rautaisia oman alansa ammattilaisia, jotka ovat päivittäin käytännön tasolla tekemisissä niiden asioiden kanssa joita he kouluttavat. Lisäksi koulutukseen kuuluva loppukoe oli toteutettu joustavalla tavalla, ja kokeessa aidosti testattiin sitä, että onko koulutukseen osallistuja omaksunut tietyt perusasiat.

Koulutusta voisi vielä hienosäätää siihen suuntaan, että eri osa-alueilla aloitettaisiin vielä enemmän alkeista reilusti rautalankaa käyttäen, koska koulutukseen tulee ihmisiä monenlaisista taustoista, ja monilla ei ole kokemusta sähköenergia-alalta tai finanssimaailmasta.

Miten voit hyödyntää koulutusta työssäsi?

Seuraan työssäni joka päivä sekä fyysisiä sähkömarkkinoita että sähkön johdannaismarkkinoita, ja teemme aktiivisesti kauppaa monella markkinapaikalla. Koulutuksessa opin monia sellaisia tärkeitä yksityiskohtia eri sähkömarkkinoiden osa-alueilta, joita on vaikea oppia näin kootusti mistään muualta. Vaikka olin ollut ennen Sertifioitu sähkökauppias ‑koulutusta jo vuosia sähköenergia-alalla, pystyn hyödyntämään koulutuksessa oppimiani asioita omassa työssäni lähes joka päivä.

Entä jatkossa? Millaisia kehittymistavoitteita sinulla on?

Yrityksemme kannustaa meitä jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen, ja kehitystoimintamme on aktiivista. Tämä sopii itselleni paremmin kuin hyvin, sillä nautin suuresti uusien asioiden oppimisesta ja kehittämisestä, ja PKS:llä kannustetaan perehtymään asioihin jopa tutkimuksellisella uteliaisuudella.

Energia-ala elää voimakasta murroskautta, ja jotta alalla voi pärjätä nyt ja tulevaisuudessa, on jatkuva kehittyminen sekä yksilöiden että yritysten tasolla välttämätöntä. Henkilöstömme seuraakin jatkuvasti tarjolla olevia kouluttautumismahdollisuuksia, ja kynnys osallistua hyviin koulutuksiin on matala. Sellaiset koulutukset ovat mielestäni parhaita, jossa kouluttajan ja koulun penkillä olijoiden välillä vallitse avoin ilmapiiri, ja jossa keskustellaan sekä esitetään kysymyksiä ja vastauksia puolin ja toisin.

Kiitos haastattelusta 🙂