arrow_backward Uutisarkisto

Miten kaukolämmöstä tehdään asiakkaan ykkösvalinta?

Haluamme olla asiakkaidemme ensisijainen valinta.” Kaukolämpöyhtiöillä on kunnianhimoinen tavoite vuoteen 2030. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää muuttuvien asiakastarpeiden entistä parempaa ymmärtämistä sekä rohkeaa ja proaktiivista lähestymistapaa asiakastyöhön.

Adato Energia ja AFRY Management Consulting Oy järjestävät erityisesti pienille ja keskisuurille lämpöyhtiöille suunnatun Asiakas keskiöön koulutusohjelman, jonka tavoitteena on tarjota konkreettista tukea ja työkaluja asiakastyöhön sekä entistä asiakaskeskeisempään toimintaan.

Kahdesta interaktiivisesta virtuaalisesta työpajasta koostuva koulutusohjelma tarjoaa osallistujille käytännön työkaluja ja sparrausta asiakastyöhön, asiakasymmärryksen lisäämiseen ja asiakkaiden osallistamiseen. Lisäksi se edistää tiedon, oppien ja parhaiden käytänteiden jakamista toimialalla.

17.3. ja 25.3. järjestettävien puolen päivän työpajojen lisäksi osallistujilla on mahdollisuus yhtiökohtaiseen, lisämaksulliseen, sparraukseen valituista asiakasrajapinnan teemoista.

Kouluttajina toimivat AFRY Management Consulting Oyn energiatiimin johtaja Ville Miettinen ja konsultti Sini Heads. Villellä on yli 14 vuoden monipuolinen kokemus asiakasrajapinnassa toimimisesta, myynnistä, kouluttamisesta ja konsultoinnista energia-alalla. Sinillä on laaja viestintäosaaminen ja kansainvälistä kokemusta energia-alasta. Hän on suunnittelut ja toteuttanut useita energia-alan koulutuksia ja työpajoja. Koulutuksen sisällöissä hyödynnetään myös AFRYn kattavaa kokemusta kaukolämmöstä sekä AFRYn kehittämiä työkaluja asiakastyön tueksi.

Tutustu tarkemmin workshoppien aihepiireihin ja kysy tarvittaessa lisätietoja!