arrow_backward Uutisarkisto

Sähkön vähittäismarkkinoiden perusteet -verkkokoulutus on julkaistu

Sähkön vähittäismarkkinoiden perusteet-verkkokoulutuksessa käydään läpi keskeiset asiat sähkömarkkinoista, sopimuskäytännöstä, sähkön mittauksesta ja laskutuksesta, kuluttajalainsäädännöstä sekä muista lainsäädännön toimialalle asettamista vaatimuksista. Perusasioiden läpikäymisen lisäksi koulutuksen tavoitteena on auttaa hahmottamaan sähkömarkkinoiden toiminnan kokonaisuus.

Sähkön vähittäismarkkinoiden perusteet -kurssi koostuu viidestä osioista:

 • Sähkömarkkinoiden toimijat ja toimijoiden roolit
 • Sähkösopimusten perusteet
 • Sähkön mittaus ja sähkön laskutus
 • Kuluttajien oikeudet sähkömarkkinoilla
 • Hyvä toimintatapa sähkömarkkinoilla

Lisätietoa Sähkön vähittäismarkkinoiden perusteet verkkokoulutuksesta 

Energia-alan perusteet -verkkokoulutuksen tavoitteena on antaa sinulle avaimet toimia osana energia-alan yritystä, vaikka olisit uusi aloitteleva työntekijä tai muun alan ammattilainen. Energia-alan perusteet on peruskoulutus, jossa saat hyvän kokonaisnäkemyksen energiamarkkinoista, energian eri tuotantomuodoista sekä sähkön ja lämmön jakelusta. Koulutuksessa perehdytään myös energia-alan eri käsitteisiin ja alan terminologiaan.

Energia-alan perusteet kurssi koostuu seitsemästä osioista:

 • Energia Suomessa
 • Energiantuotantomuodot
 • Jakeluverkot
 • Asiakkuudet energia-alalla
 • Energiamarkkinat
 • Ilmastonmuutos
 • Käsitteet ja terminologia

Lisätietoa Energia-alan perusteet -koulutuksesta