arrow_backward Uutisarkisto

Tervetuloa Energiayhtiöiden asiakastutkimukseen

Energiateollisuus ry toteuttaa vuoden 2023 aikana energiayhtiöiden asiakastutkimuksen yhdessä tiedolla johtamisen konsulttiyhtiö Innolinkin ja Adato Energia Oy:n kanssa.

LATAA LISÄTIETO/ILMOITTAUTUMISLOMAKE TÄSTÄ

Tutkimuksessa  painotetaan asiakaskokemusta sekä asiakkaiden suhdetta omaan energiayhtiöön. Tutkimuksella kartoitetaan asiakkaiden tyytyväisyyttä oman energiayhtiön
sähkön myynnin, kaukolämmön, maakaasun, kokonaistoimituksen ja verkkopalvelun
asiakaspalveluun sekä kysytään suosittelutodennäköisyyttä (NPS) ja arviota oman
energiayhtiön maineesta ja vastuullisuudesta.

Energiayhtiöiden yhteinen tutkimus on kustannustehokas tapa toteuttaa asiakastutkimus. Yritykseltäsi toteutus ei vaadi muuta kuin asiakkaidesi yhteystietojen toimittamisen.

TUTKITUSTA TIEDOSTA PONTTA PÄÄTÖKSENTEKOON

Mitattu asiakaspalaute auttaa kehittämään yhtiönne toimintaa ja palveluita kohti strategisia tavoitteitanne. Mitkä seikat vaikuttavat asiakkaiden tyytyväisyyteen?

Tutkimukseen osallistumalla saatte tietoa yhtiönne ja koko energia-alan onnistumisista
ja kehittämisalueista. Samalla selvitätte asiakkaiden mielikuvat yhtiöstänne, tyytyväisyyden tason yhtiönne palveluihin ja toimintaan sekä vertaatte asemaanne energia-alan muihin toimijoihin.

Tarjoamme kahta erilaista asiakaskokemuksen tutkimusmallia: Basic ja Premium. Panostamme vastaajakokemukseen laadukkaalla ja tiiviillä tutkimussuunnittelulla. Tutkimuksen keskeinen sisältö on kaikille sama. Lyhyelläkin lomakkeella saadaan mallinnettua asiakaskokemus kattavasti.

 

Innolink, Adato ja energiayhtiöiden edustajat muodostavat ohjausryhmän, joka määrittelee kaikille yhteisen Basic-tutkimuksen yhtiöitä vertailevan sisällön. Basic-tutkimuksen sisältö pohjautuu perustaustatietoihin ja se toimii myös Premiummallin  tutkimuskokonaisuuden runkona. Innolink räätälöi Premiummallin valinneiden yhtiöiden asiakastutkimukset yhtiökohtaisesti.

LATAA LISÄTIETO/ILMOITTAUTUMISLOMAKE TÄSTÄ

Lisätietoa:

Adato Energia Oy

Maija Immonen

p. 0407507270

maija.immonen@energia.fi