arrow_backward Uutisarkisto

Tukea kesätyöntekijöiden perehdytykseen!

Hyvä perehdytys on menestyksen avain uusille työntekijöille. Energia-alalla toimiminen vaatii erityistä osaamista ja tarkkuutta, joten perusteellinen perehdytys on ensiarvoisen tärkeää. Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys varmistaa, että uusilla työntekijöillä on hyvä kokonaisnäkemys alasta, ymmärrys alan käsitteistä ja terminologiasta sekä itsevarma ote työhön.

Verkkokoulutuksemme ovat energia-alalla aloittavalle erinomainen tuki:

Energia-alan perusteet

Verkkokoulutuksen avulla saa hyvän kokonaisnäkemyksen energiamarkkinoista, energian eri tuotantomuodoista, sähkön ja lämmön jakelusta,  energia-alan eri käsitteistä ja alan terminologiasta. Koulutus tarjoaa avaimet toimia osana energia-alan yritystä.

Sähkön vähittäismarkkinoiden perusteet

Verkkovalmennuksessa käydään läpi keskeiset asiat sähkömarkkinoista, sopimuskäytännöstä, sähkön mittauksesta ja laskutuksesta, kuluttajalainsäädännöstä sekä muista lainsäädännön toimialalle asettamista

Kaukolämmön perehdytyksen verkkovalmennuspaketti

Kaukolämpö tutuksi -verkkovalmennus tukee kaukolämpöyrityksen omaa perehdyttämistä ja antaa perustiedot kaukolämmöstä ja kaukojäähdytyksestä.