arrow_backward Uutisarkisto

Tulossa syksyllä: Energia PM Professional -valmennusohjelma energia-alan projektipäälliköille

Valmennuksessa käydään läpi projektin elinkaaren vaiheet, perehtyen erityisesti projektin suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviin edistyneisiin menetelmiin.
Osallistujat oppivat myös ihmisten johtamiseen ja viestinnän sekä sidosryhmien hallintaan liittyviä taitoja sekä sisäistävät niiden merkityksen projektin onnistumiselle.

Toteutus 1.9.2022 – 14.12.2022 @ Vantaa

Kenelle? 

Valmennus on tarkoitettu projektipäälliköille, joilla on jo perustiedot ja kokemusta projektien johtamisesta, ja jotka ovat motivoituneita kehittämään itseään.

Valmennuksessa käydään läpi projektin elinkaaren vaiheet, perehtyen erityisesti projektin suunnitteluun ja ohjaukseen liittyviin edistyneisiin menetelmiin.

Osallistujat oppivat myös ihmisten johtamiseen ja viestinnän sekä sidosryhmien hallintaan liittyviä taitoja sekä sisäistävät niiden merkityksen projektin onnistumiselle.

Valmennuksen tavoitteena: 

– Laajentaa ymmärrystä investointiprojektien merkityksestä osana yrityksen strategiaa ja liiketoiminnan kehittämistä
– Kehittää osallistujien tietämystä projektijohtamisesta ja sen keskeisistä menetelmistä sekä niiden soveltamisesta investointiprojekteihin
– Kehittää osallistujayritysten projektikulttuuria
– Kannustaa soveltamaan edistyneitä projektijohtamisen menetelmiä ja työkaluja omiin, todellisiin caseprojekteihin
– Kehittää kykyä johtaa itseään, projektiryhmiä sekä alihankkijoita ja antaa taitoja kommunikoida eri sidosryhmien kanssa
– Motivoida osallistujia projektikäytäntöjen hyödyntämiseen ja projektikulttuurin edelleen kehittämiseen
– Mahdollistaa kokemusten, parhaiden käytäntöjen ja tiedon jakaminen osallistujien kesken
– Antaa valmiuksia projektipäällikkösertifikaattien suorittamiseen (esim. IPMA C tai B)

Lue lisää ja ILMOITTAUDU